top of page

Kontakte Ofisyèl yo

Gade akò negosyasyon kolektif pou pwofesè, paraeducators, ak anplwaye ESP.  Polk Education Association te negosye nan non w kontra ak orè peman ki fèk apwouve sa yo.

Typing

Kontra Pwofesè

Kontra Paraeducator

Kontra Pèsonèl Sipò Edikasyon

bottom of page