top of page

Afilye yo

Nou fyè pou nou asosye ak lòt òganizasyon ak asosyasyon nan nivo lokal, eta ak nasyonal.  Jwenn enfòmasyon sou detay ak evènman k ap pase ak afilye nou yo.

Handshake

Want to Join PEA?
Click "Join Us" to fill out the membership form.

Transferring union membership from another Florida School District? 
Click eDUES Transfer to fill out the transfer form.

bottom of page