top of page

Asosyasyon Edikasyon Polk

Inyon lokal ou a ki reprezante pwofesè, paraeducators ak ESP/Sekretè k ap travay nan Distri Lekòl Polk la.  Nou negosye kontra ou yo epi garanti dwa kontra ou yo.

PEA Teachers
PEA Logo

Your Union Updates

Fall 2023 Ratification Flyer.png

Resous ki pi popilè nou yo

Stay Connected

Newspaper

Check out our monthly updates happening in our local community.  Stay on top of bargaining, endorsements, and other important PEA updates.

A Young man wearing headphones

Social Media

Are you connected on our socials?  We are constantly sharing news, updates, and videos on social media.  Click the links below to follow your favorites. 

Organizing the Calendar

Join us at an upcoming event!  Check our calendar for latest meet-ups, rallies, meetings, professional development, and other educational events.  

 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Instagram
Photo: Officers and Staff
 • Prezidan: Stephanie Yocum

 • Vis Prezidan: Jim Palmer

 • Sekretè/Trezorye: Kat Nickell

 • Direktè Inite Sèvis: Wilfredo Tellado

 • Direktè Inite Sèvis: Kevin Moran

 • Sekretè manm: Lisa Francoeur

 • Grefye/Resepsyonis: Nieves Ramos

bottom of page