top of page

Afilye yo

Nou fyè pou nou asosye ak lòt òganizasyon ak asosyasyon nan nivo lokal, eta ak nasyonal.  Jwenn enfòmasyon sou detay ak evènman k ap pase ak afilye nou yo.

Business Handshake
PEAR - PEA Retired

Antre nan manm PEA retrete nou yo pou w rete patisipe atravè konsèy ak volontè.

FEA - Florida Education Association

FEA se yon òganizasyon nan tout eta a ki gen ladann yon afilyasyon sendika lokal yo   throughout Florida.

SFEA- Student Florida Educational Association

SFEA se premye asosyasyon pwofesyonèl pou elèv k ap patisipe nan inivèsite ak kolèj nan Florid k ap prepare pou vin pwofesè. 

Pi gwo òganizasyon anplwaye pwofesyonèl nan peyi a angaje l pou fè avanse kòz edikasyon piblik la. 

NEA - National Education Association
AFT - A Union of Professionals

AFT se yon sendika ki angaje nan angajman kominotè, òganizasyon, negosyasyon kolektif ak aktivis politik.

bottom of page